ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname aan een Kettlebell Training of Bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. Kettlebell Outdoor is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is I Love Working Out niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Kettlebell Outdoor georganiseerde activiteiten.

Trainingen verzorgd door Kettlebell Outdoor zijn intensief en kunnen blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts. Lichamelijke klachten of ongemakken dienen ten alle tijden aangegeven te worden bij aanwezigheid of ontstaan. 

Kettlebell Outdoor behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een Bootcamp Training te ontzeggen. Geld wordt niet terug betaald.

Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Kettlebell Outdoor.

Kettlebell Outdoor behoudt zich het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

De betalingen dienen te geschieden iDEAL of PayPal.

Elk lidmaatschap (proefles, losse les, rittenkaart en abonnement) is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Abonnementen (unlimited kettlebell en unlimited kettlebell students) hebben een minimale duur van 3 maanden met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient te geschieden via email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanmeldingen voor alle trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht. Inschrijven kan tot de aanvangstijd van de betreffende les.

Uitschrijven kan tot 2 uur voor aanvang van de les. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

Kettlebell Outdoor is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door Kettlebell Outdoor bewaard zullen worden. Kettlebell Outdoor verklaart met het oog op de privacywetgeving hierbij dat de gegevens noch ter inzage gegeven noch verkocht zullen worden aan derden.

Bij aanschaf van een registratie gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.